Výškové práce

 

Spoločnosť SLOVASTAV tvoria ľudia s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach výškových prác a stavebníctva. Svoj potenciál staviame na komplexnej ponuke profesionálnych služieb s dôrazom na kvalitu v každom detaile.

V oblasti výškových prác viacerí naši pracovníci absolvovali kury podľa medzinárodných štandardov organizácie IRATA, pôsobia ako školitelia výškach prác a osoby oprávnené k revíziám materiálu pre práce vo výškach (OOPP). To je dôkazom našej profesionality a zárukou bezpečnosti nami vykonávaných prác.

Chcete mať spoľahlivého partnera?

Obráťte sa na nás. Máme širokú ponuku služieb a prác, ktorá vás od mnohého odbremení.

Staviame na kvalite, profesionalite a komplexnosti. Ponúkame práce vo výškach aj horolezeckou technikou , montáž a servis klimatizácií, komplexnú stavebnú činnosť, čistiace a upratovacie práce, profesionálne umývanie okien a mnohé ďalšie. Obráťte sa na nás telefonicky na +421 948 858 851, alebo mailom info@slovastav.sk, prípadne navštívte našu stránku: www.slovastav.sk, a dajte si bezplatne vypracovať nezáväznú cenovú ponuku. Tešíme sa na spoluprácu.

Hodnoty SLOVASTAV

 • ÚCTA – k zákazníkom, pracovníkom a životnému prostrediu
 • KVALITA – spolupráca s overenými dodávateľmi, používanie nových materiálov a technológií
 • SPOĽAHLIVOSŤ – garantovaná reálnymi trhovými cenami a dodržiavaním zmluvných vzťahov
 • ISTOTA – komplexná dodávka vrátane činností v dohodnutých termínoch a cenách
 • PROFESIONALITA – majstrovské zvládnutie vykonávaných činností
 • Svoju činnosť vykonávať tvorivo, na vysokej profesionálnej úrovni, s dôrazom na etiku konania, spoločenskú a environmentálnu zodpovednosť

Ciele SLOVASTAV

 • Byť kompetentným, dôveryhodným a spoľahlivým partnerom.
 • Byť spoločnosťou so spoločensky zodpovedným podnikaním a korektnou komunikáciou
 • Klásť dôraz na maximálnu kvalitu a profesionalitu pri realizácii všetkých projektov
 • Pracovať na naplnení a uspokojení požiadaviek našich zákazníkov
 • Vytvárať motivačné pracovné prostredie pre našich pracovníkov, s cieľom získavať popredných odborníkov vo svojej profesii pre poskytovanie profesionálnych služieb našim zákazníkom a tak zabezpečiť trvalú prosperitu spoločnosti a jej ďalší rozvoj
 • Zabezpečiť dynamický rast spoločnosti