Často súvisí s lanových prístupom a priemyselným lezením. Postaráme sa však aj o ploché strechy, nech už sú z akéhokoľvek materiálu.

Treba si uvedomiť, že strecha nie je bezúdržbová záležitosť. Aj tu platí, že preventívna prehliadka a pravidelná údržba stojí v konečnom dôsledku menej. Odborné skontrolovanie a vyčistenie strechy aspoň raz ročne pomáha predchádzať zatekaniu a vzniku väčších škôd a nákladnejších opráv. Aj tu ponúkame komplexnú starostlivosť o Vašu strechu:

 • izolácie striech asfaltovými pásmi
 • izolácie striech fóliami
 • zateplenie a vyspádovanie strechy
 • zhotovenie krovu, uloženie škridly
 • montáž, dodávka a údržba odkvapových systémov
 • nátery striech gumoasfalt, reflexol,
 • antikorózne nátery striech
 • lokalizácia a odstránenie zatekania
 • klampiarske práce
 • tmelenie strešných stykov
 • montáž, opravy a revízie bleskozvodov
 • údržba a revízie komínov
 • poradenstvo pri výbere materiálov

Strecha chráni Vaše najväčšie poklady, starajte sa o ňu.