Špecializujeme sa na čistenie a údržbu kontaktných zateplovacích systémov ETICS. Treba si uvedomiť, že ani drahý zateplovací systém nie je bez údržbový. Aj tu platí, že preventívna prehliadka a pravidelná údržba stojí v konečnom dôsledku menej. V tejto oblasti ponúkame:

  • čistenie fasády
  • opravy, údržba a nátery fasád
  • odstraňovanie plesní
  • odstraňovanie rias, machov a mikroorganizmov
  • hydrofobizačné nátery
  • antigraffiti program
 

Každý zateplený objekt by mal mať projektový plán údržby, na základe ktorého by bolo jasné kedy a akú údržbu je potrebné vykonať. Odporúča sa každé 2 roky kontrola fasády (najlepšie na vrchných poschodiach, kde býva poškodenie najväčšie), v intervale 3 až 5 rokov vysokotlakové čistenie fasády, každých 10 až 15 rokov náter fasády. Finančné prostriedky vynaložené na  inštaláciu zatepľovacieho systému neboli malé a teda snaha o čo najdlhšiu životnosť a funkčnosť, je jediným riešením pre dosiahnutie čo najväčšej životnosti a návratnosti investície.

PORUCHY VRCHNEJ OMIETKY

Fasádna omietka vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) slúži na ochranu všetkých jeho súčastí. Pri hrúbke cca 2 mm plní najdôležitejšiu úlohu pri ochrane objektu a teda akékoľvek jej poškodenie s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí poškodenie ostatných vrstiev systému. Zákonite dochádza k zníženiu jeho funkčnosti.  Poškodenie začína vlasovými trhlinami, ktorými preniká vlhkosť, časom sa začne omietka odúvať a nakoniec opadá. Príčinou tohto poškodenia je zanedbaná starostlivosť, pričom pri včasnej diagnostike  na odstránenie poruchy postačuje aplikovať náterovú hmotu, ktorá vyplní vlasové trhliny a vytvorí novú ochrannú vrstvu.

Ak už dochádza k odlupovaniu omietky, je potrebné poškodené miesta lokálne vyspraviť a následne aplikovať náter  na  poškodenú časť. Takáto oprava je lacnejšia no viditeľné stopy po lokálnych opravách nepôsobia dobre po estetickej stránke. Finančne náročnejšie je celý objekt, po odstránení uvoľnených častí, nanovo prearmovať sklotextilnou mriežkou a omietnuť, čo si vyžaduje použitie fasádneho lešenia.

ZNEČISTENIE FASÁDY

Príčinou tejto poruchy môže byť použitie dostupnejších no menej kvalitných omietok bez samočistiacich schopností, poloha zateplenej nehnuteľnosti v blízkosti frekventovaných cestných komunikácií, pri staveniskách, poliach a pod. Znečistenie fasád postupuje aj s vekom zatepľovacích systémov, čo je viditeľné na štítových stenách bytových domov, ktoré boli zateplené v rokoch 2005-10. Táto závada nemá len estetický charakter, znečistenie znižuje paropriepustnosť systému, čo má vplyv na jeho funkčnosť. Zadržiavanie nečistôt v štruktúre omietky podporuje tvorbu živnej pôdy pre mikroorganizmy, ktoré vo vhodnom prostredí tvoria základ pre vznik rias a plesní na fasáde. Výskyt plesní v blízkosti obyvateľstva je veľmi nebezpečný (alergie, astma, rôzne pľúcne a kožné ochorenia), preto je absolútne nevyhnutné túto závadu odstrániť. Ďalším problémom je, že organizmy na fasáde narúšajú povrchovú úpravu (omietku) a tým znehodnocujú celý zatepľovací systém.

Odstránenie nečistôt je pomerne jednoduché a finančne nenáročné- spočíva vo vysokotlakovom čistení fasády a v aplikácii náterovej hmoty na báze silikónu so samočistiacimi schopnosťami, ktorá nenaruší paropriepustnosť systému a vyznačuje sa  vysokou farebnou stálosťou (až 10 rokov).

PRÍČINY VZNIKU

Výskyt rias a plesní na fasáde zateplených objektov je prírodný proces a stretávame sa s ním všade okolo nás. Všetko začína mikroorganizmami- baktériami, ktoré sa šíria vzduchom a uchytia sa na fasáde. Ak tam nájdu vhodné podmienky pre život, začnú sa rozmnožovať, vytvárať kolónie a živnú pôdu pre druhovo vyššie organizmy. Vhodnými podmienkami sú svetlo (bez UV žiarenia), vlhkosť, minerálne látky a oxid uhličitý. Toto spĺňajú fasády orientované na severnú, severozápadnú a severovýchodnú stranu, náveterné steny, kde je väčšie riziko hnaných dažďov. To podporuje nedostatok priameho slnečného žiarenia a samotná izolačná schopnosť zatepľovacieho systému. Slnečné žiarenie nevysušuje fasádu a tá ostáva dlhšie mokrá. V chladnom období je povrchová úprava ochladzovaná až premrznutá, dochádza na nej ku kondenzácii vodných pár, teda opäť k zvyšovaniu vlhkosti. Čím je izolačná vrstva hrubšia, tým je tento efekt väčší- izolačná vrstva bráni prestupu tepla von z objektu a tým zabraňuje vysušovaniu fasády.

Ďalším dôležitým faktorom výskytu rias a plesní na fasáde je prítomnosť zelene v tesnej blízkosti objektu. Zo zelene sa na fasádu dostávajú spóry rôznych mikroorganizmov. Rastlinstvo zvyšuje relatívnu vlhkosť okolitého vzduchu, zabraňuje prieniku slnečného žiarenia, ktoré tak nedokáže presúšať navlhnuté plochy a znižuje prúdenie vzduchu okolo fasády.

 

ODSTRAŇOVANIE ZÁVADY

Pri odstraňovaní rias a plesní z fasády zatepleného objektu je nutné použiť systém na to určený. Proces zahŕňa aplikáciu likvidátora plesní, ktorého úlohou je zahubiť všetky riasy a plesne, následne sa fasáda opláchne vodou pod vysokým tlakom. Na takto pripravený podklad sa  aplikuje protiplesňový penetračný základ, po ňom protiplesňovú sanačnú náterovú hmotu v dvoch vrstvách.

Takto aplikovaný protiplesňový systém zabráni opätovnej tvorbe plesní a rias, pretože obsahuje najpokrokovejšie biocídne látky, ktoré ničia široké spektrum plesní, rias a machov, no zároveň obsahuje minimálny podiel organických zložiek, ktoré sú živnou pôdou pre mikroorganizmy.

Ako povrchová úprava sa používa náterová hmota na báze silikónu, s veľmi nízkym difúznym odporom a samočistiacou schopnosťou. Aplikáciou náterovej hmoty sa zároveň čiastočne vyhladí povrchová štruktúra omietky, čo má za následok menšie zachytávanie nečistôt a prachu, ktoré sú živnou pôdou pre mikroorganizmy.

Obráťte sa na nás, poradíme Vám, navrhneme riešenie, vypracujeme cenovú ponuku a zrealizujeme potrebné práce.