Ponúkame základné aj oboznamovacie kurzy pre výškových pracovníkov, revízie materiálu pre prácu vo výškach (OOPP), kurzy lezenia a teambuildingové akcie.

Spoločnosť slovastav je partnerom spoločnosti Horolezecká škola JAMES, s.r.o., ktorú založil Slovenský horolezecký spolok JAMES s tradíciou od roku 1921. Naši pracovníci tu pôsobia ako odborní zástupcovia a školitelia praktického výcviku.

Výchovné a vzdelávacie aktivity spoločnosti

 • Výchova a vzdelávanie zamestnacov vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky:
  • Základný stupeň výchovy a vzdelávania
  • Aktualizačná odborná príprava (§ 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z.)
  • Oboznamovanie a informovanie (§ 7 zákona 124/2006 Z.z.)
 • Športové kurzy
  • Metodické kurzy pre všetky vekové, výkonnostné a záujmové skupiny v lezení v skalných
   neveľhorských terénoch a vo všetkých druhoch terénu vo vysokohorskom prostredí

   • Oboznamovací výcvik
   • Komletný základný výcvik
   • Výcvik pre pokročilých
   • Tematicky zameraný výcvik
   • Teambuildingy
  • Kvalifikačné – inštruktorské kurzy
   • Inštruktor lezenia na umelých stenách I. kvalifikačného stupňa
   • Inštruktor skalného lezenia I. kvalifikačného stupňa
   • Inštruktor skialpinizmu I. kvalifikačného stupňa
   • Inštruktor horolezectva I. kvalifikačného stupňa

Ostatné hospodárske činnosti spoločnosti

 • Periodické revízie materiálu
 • Využitie databáz pracovníkov a firiem vykonávajúcich práce vo výške a nad voľnou hĺbkou

Viac sa dozviete na:
polygony.sk

alebo:
+421 903 564 844
info@polygony.sk