Vykonávame, školíme a sme aj oprávnený k periodickým kontrolám prostriedkov pre prácu vo výškach (OOPP). Absolvovali sme medzinárodné školenia v zahraničí – IRATA, odkiaľ máme bohaté pracovné skúsenosti a referencie. To je dôkazom našej profesionality a zárukou bezpečnosti nami vykonávaných prác vo výškach.

Výškové práce. Špecializujeme sa na všetky typy výškových prác.

Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou vykonávame pomocou horolezeckej techniky, vysokozdvižných plošín, lešení a rebríkov. Zvolený druh techniky závisí od konkrétnych podmienok s ohľadom na optimalizáciu nákladov nášho zákazníka. V tejto oblasti ponúkame:

 • čistenie všetkých typov sklených plôch a umytie aj toho najnedostupnejšieho okna
 • čistenie exteriérových žalúzií a fasád budov – vapkovanie
 • čistenie a údržba striech a odkvapových systémov
 • zateplovacie práce a údržbu fasád – tmelenie spojov, čistenie, opravy
 • maliarske práce – fasády, stožiare, komíny, strechy, logá a reklamy…
 • čistenie síl – sýpky, priemysel
 • čistenie vzduchotechniky, sprinklérov a výrobných liniek
 • tmelenie panelových špár
 • montáž bleskozvodov
 • výmena sklených tabúľ na výškových budovách
 • arboristika – orezávanie stromov a kríkov
 • inštalácia zábran proti vtáctvu – bodce, siete
 • inštalácia a výmena reklamných plôch – plachty, tabule, bilboardy
 • inštalácia a výmena dekorácii – nákupné centrá, výstaviská…
 • rôzne montážne práce – kamery, antény, satelity…
 • búracie a demolačné práce
 • zhotovovanie istiacich systémov
A mnohé ďalšie práce, pri ktorých je problém s prístupom, s ktorým si my vieme poradiť.