Kurzy, školenia, revízie

Spoločnosť Slovastav je partnerom spoločnosti Horolezecká škola JAMES, s.r.o., ktorú založil Slovenský horolezecký spolok JAMES s tradíciou od roku 1921. Naši pracovníci tu pôsobia ako odborný zástupcovia a školitelia praktického výcviku.

Horolezeckú školu JAMES, spol. s r.o. zriadil Slovenský horolezecký spolok JAMES ako jediný spoločník a vlastník spoločnosti.

Štruktúra spoločnosti

 • Horolezecká škola JAMES – vzdelávacie zariadenie metodicko-bezpečnostnej komisie Slovenského horolezeckého spolku. Nositeľ akreditácie Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydanej protokolom č. 2012-3498/25274:4-10 pre vzdelávanie inštruktorov v horolezeckom športe.
 • Stredisko výškových prác – realizuje výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce. Horolezeckej škole JAMES, spol. s r.o. udelil Národný inšpektorát práce v Košiciach oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce ev. číslo VVZ-0185/14-07.1

Výchovné a vzdelávacie aktivity spoločnosti

   • Výchova a vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky:
    • Základný stupeň výchovy a vzdelávania
    • Aktualizačná odborná príprava (§ 16, odst. 8 zákona 124/2006 Z.z.)
    • Oboznamovanie a informovanie (§ 7 zákona 124/2006 Z.z.)
     • Športové kurzy
      • Metodické kurzy pre všetky vekové, výkonnostné a záujmové skupiny v lezení v skalných neveľhorských terénoch a vo všetkých druhoch terénu vo vysokohorskom prostredí
       • Oboznamovací výcvik
       • Komletný základný výcvik
       • Výcvik pre pokročilých
       • Tematicky zameraný výcvik
       • Teambuildingy
      • Kvalifikačné – inštruktorské kurzy Inštruktor lezenia na umelých stenách I. kvalifikačného stupňa
       • Inštruktor skalného lezenia I. kvalifikačného stupňa
       • Inštruktor skialpinizmu I. kvalifikačného stupňa
       • Inštruktor horolezectva I. kvalifikačného stupňa

Ostatné hospodárske činnosti spoločnosti

 • Periodické revízie materiálu
 • Využitie databáz pracovníkov a firiem vykonávajúcich práce vo výške a nad voľnou hĺbkou

Kontakt

Mgr. Vladimír Paulík, konateľ
Mail: horoskola@james.sk
Telefón: +421 907 816 534, +421 2 49249628

Mgr. Marián Závodný
Mail: info@slovastav.sk
Telefón: +421 948 858 851

Web: www.horolezecka-skola-james.sk

Tešíme sa na Vašu účasť.